Na Julius Caesar kwam keizer Augustus, na juli komt de maand augustus. In een iets minder verleden, namelijk 2017, lanceerde Microsoft de applicatie Teams die sindsdien aan een steile opmars bezig is. Ondertussen is het de meest gebruikte applicatie voor het stimuleren van ‘hybride werken’. Deze maand kwamen er weer tal van verbeteringen uit om de gebruikerservaring naar een nog hoger niveau te tillen. Wij bundelen in onze maandelijkse blog graag de meest interessante updates.

Beëindig automatisch muffe Teams Vergaderingen

Soms zet de laatst overblijvende deelnemer van een vergadering deze per ongeluk in de wacht of vergeet hij/zij de online meeting te beëindigen. Hierdoor kunnen vergaderfuncties zoals opnames en deelnemersrapporten niet meteen worden gegenereerd. Een nieuwe update zorgt ervoor dat vanaf nu een vergadering automatisch afgesloten wordt als de eindtijd overschreden is en er nog slechts één gebruiker in de vergadering aanwezig is. De vergadering wordt bijgevolg als afgesloten beschouwd. De laatste deelnemer aan de vergadering wordt gevraagd het gesprek te beëindigen of de melding te negeren. Als hij/zij de melding niet negeert, zal Teams de vergadering automatisch afsluiten. Hierdoor is de opname beschikbaar en kan deze gedeeld worden.

Kies een voorkeurslocatie voor het downloaden van bestanden

Bij het downloaden van een document in Teams, is de standaard locatie altijd de “downloads” map bij Windows of Mac. Met deze nieuwe functie kunnen gebruikers een standaard locatie kiezen voor downloads waar ze hun bestanden wensen op te slaan. Deze wijziging geldt echter alleen voor de desktopversie voor Windows- en Mac-apparaten. Teams via het web zal nog steeds de instellingen respecteren die via de browser zelf zijn ingesteld.

Gedeelde inhoud uitklappen in een apart venster tijdens een Teams-meeting

Presentatoren en deelnemers van een Teams-vergadering kunnen dankzij deze toevoeging gedeelde inhoud van de vergadering in een apart venster laten verschijnen. De gedeelde inhoud kan een gedeeld scherm, een PowerPoint Live presentatie of zelfs een Microsoft Whiteboard sessie zijn. Je kan hiervoor binnenkort het venster met gedeelde inhoud openen door te klikken op het “Openen” pictogram naast “Personen” in de vergadering. Deze functie stelt deelnemers eindelijk in staat om meerdere vensters te gebruiken terwijl ze zich concentreren op de gedeelde inhoud. Ook is het hierdoor mogelijk om het beeld van de andere deelnemers te zien tijdens het delen van inhoud in plaats van slechts enkel de persoon die aan het woord is.

Credits @Microsoft

Wilt u meer weten over Microsoft Teams? Of hiermee aan de slag gaan?
Neem dan zeker contact op met ons.

Please follow and like us: