Huize Sint-Vincentius ontfermt zich al jaar en dag over de begeleiding en ondersteuning van jongeren en hun contexten. Hiervoor hebben ze diverse hulpverleningsmodules die ze kunnen aanbieden in de begeleiding van jongeren. Op digitaal vlak had de organisatie zelf echter de nodige begeleiding nodig. Die eer was weggelegd voor Behind